prezentare generala
Proiectare constructii civile
Prezentare generala
Galerie Foto
Proiecte
Colectiv
Contact
Activitatile principale desfasurate de Maslaev Consulting SRL sunt:
  • prestarea serviciilor de proiectare si inginerie industriala, civila si urbanism
  • inginerie si servicii de consultanta tehnica
Serviciile furnizate de proiectare si inginerie si alte servicii tehnice, constau in realizarea de proiecte pentru constructii industriale, civile, edilitare, proiecte de infrastructura (retele de alimentare cu apa si canalizare, energie electrica, drumuri, statii de tratare apa), centrale termice, surse de producere si/sau stocare gaze tehnice si proiecte de sistematizare terenuri si de urbanism.

Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constand din:
1. Intocmire Documetatii Certificat de Urbanism;
2. Conceptul tehnologic al investitiei (stabilirea fluxurilor optime si a instalatiilor / echipamentelor)
3. Conceptul de arhitectura (stabilirea solutiei de arhitectura - Anteproiectul);
4. Intocmirea Proiectului Tehnic;
5. Expertize tehnice ale constructiilor, instalatiilor aferente;
6. Consultanta si Proiectare amenajari interioare / exterioare;
7. Intocmirea Documentatiei pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
8. Obtinerea avizelor;
9. Intocmirea Documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii/desfiintare;
10. Intocmire Antemasuratori, Caiete de Sarcini, Evaluare costuri lucrari - Devize;
11. Intocmire Detalii de Executie.

Dezvoltarea proiectelor este realizata folosind metode moderne de proiectare asistata de calculator, folosind solutii software CAD, ceea ce conduce la o durata scurta de executie a proiectului final si operarea rapida a eventualelor modificari, in functie de cerintele de adaptare ce pot interveni in faza de executie efectiva.

Activitatea de consultanta si dirigentie de santier asigurata de MASLAEV CONSULTING SRL si constand in consultanta in investitii si urmarirea executiei lucrarilor pe santier, prin inspectori autorizati, se materializeaza, in principal, prin:
1. Consultanta in alegerea terenului
2. Studii de prefezabilitate si fezabilitate
3. Verificare de proiecte, conform cerintelor, astfel:
A1; A2 - Rezistenta si stabilitatea constructiei pentru beton si metal
AF - Rezistenta si stabilitatea fundatiilor
B - Siguranta in exploatare a constructiei
C - Protectia la foc a cladirii
D - Sanatatea oamenilor
E - Economia de energie, protectia termica si hidro a constructiei
F - Protectia de zgomot a constructiei
A4 - Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si arcaje
B2 - Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje
D2 - Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje
Is, It, Ig, Ie -Instalatii sanitare, termice, gaze, electrice
4. Urmarirea executiei lucrarilor pe Santier prin Diriginti de santier autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare.
5. Consultanta in elaborarea de documentatii pentru obtinerea de fonduri europene si consultanta acordata in perioada de implementare a proiectelor, prin personal specializat.


Calitatea serviciilor este rezultatul obtinut prin aplicarea unei strategii coerente, pornind de la calificarea personalului si continuand cu calitatea solutiilor si serviciilor oferite, prin obtinerea finalitatii acestui proces in conditii de maxima eficienta financiara.
 
Proiectare constructii civile